Balat inhoudstafel Dictionnaire des peintres belges

ZoekformulierLogische operator :

 

De "Dictionnaire des Peintres belges du XIVe siŔcle Ó nos jours" werd gepubliceerd in 1994 door de uitgeverij "Renaissance du Livre". Het KIK heeft hiervan de gebruiksrechten gekocht en is er in geslaagd de gegevens over te zetten naar een databank. De voorgestelde informatie is identiek aan de gedrukte versie, behalve de namen van de instellingen die gepreciseerd en geŘniformiseerd werden. De auteurs van de notities worden uitgenodigd hun notities te controleren, net zoals de interconnectie met de databanken van de fototheek van het KIK. Zij hebben de mogelijkheid ons te contacteren om deze notities op punt te stellen. In eerste instantie zullen wij slechts de bemerkingen uitgaande van de originele auteurs opnemen. Indien u niet zelf de auteur bent van een notitie maar toch op- of bemerkingen heeft over bepaalde notities, gelieve de originele auteur rechtstreeks te contacteren.